Google keresőoptimalizálás, SEO

A Google keresőoptimalizálás alapjai

Szemléletváltás a Google-keresésben

Google keresőoptimalizálás

Keresőoptimalizálás = SEO = Search Engine Optimization

Előzmény. A piacvezető és a magyar nyelvterületen szinte egyeduralkodó keresőrendszer 2013 őszén lecserélte a 2001. óta működő szoftverét (vagyis a keresőalgoritmust). Az új keresőmotor a Hummingbird, azaz Kolibri nevet kapta – állítólag azért, mert a szaporán verdeső madárhoz hasonlatosan „gyors és pontos”. Az új keresőprogram mögött a Google keresőoptimalizálás jellegét is megváltoztató új stratégia – kis túlzással: új filozófia – áll, amely  a keresési szokások megváltozását tükrözi, és amelynek lényege nagyjából az, hogy a Nagy Gugli

a kulcsszavas keresésről áthelyezte a hangsúlyt az életszerű, beszéd-alapú keresőkérdések alapján történő keresésre,

vagyis a spekulatív kategorizálásoknak és a kulcsszavas címkézéseknek megfelelő honlapok helyett a természetes beszéd normáihoz illeszkedő kérdéseknek való megfelelést preferálja. Ez a stratégiaváltás azért történt, mert ugrásszerűen megugrott az okostelefon-használat, és a beszédfelismerő programok elterjedésével az élőszavas keresések aránya is egyre nagyobb lett.

Ezzel egyidejűleg maga a kulcsszavakra irányuló keresőoptimalizálás létjogosultsága is kérdésessé vált egy időre, és az első tapasztalatok hamarosan azt is megmutatták, a túlságosan célzatos és koncentráltan kulcsszavas optimalizálás manipulációnak minősülő – ezért kerülendő – eljárások közé került.

Következmény. Egyértelművé vált, a SEO-ban is új stratégiára és új eljárásokra van szükség. Ezért felfogásom szerin

 1. egyfelől a tartalmi-jelentésbeli kapcsolódásokra épülő szemantikus keresőoptimalizálás
 2. másfelől a dekoncentrált, szórt, azaz diszperzív linképítés

alkalmazása vált szükségessé. De még ez sem bizonyult elegendőnek, így a szóródásos optimalizáció mellett kidolgoztam egy átfogó, komplex stratégiát, az organikus Google-keresőoptimalizálás módszerét.

Azóta ugyan kiderült, hogy a beszédalapú keresések csak korlátozott területeken terjednek, inkább csak az utcán sétáló városi fiatalok ad hoc igényeinek megfelelően, és a hasgat a homlokom mögött, mit csináljak? keresőkérdés helyett mégis érdemesebb egy online patika termékeit fájdalomcsillapító – fejfájás kulcsszóra optimalizálni, ám a már kidolgozott módszerek ettől csak hatékonyabbaknak mutatkoztak a SEO-ban, az organikus Google pozíciók javításában. Így érdemes volt a weblap optimalizálás eljárásait továbbfejleszteni.

Honlap optimalizálásHonlap optimalizálás Google kereséshez

A fent összefoglaltakkal – mint az optimalizálást végző szakember – tisztában vagyok, nem árt azonban, ha ezeket a folyamatokat a SEÓzás megrendelője is átlátja – illetve az is, aki maga szeretne megpróbálkozni azzal, hogy webegységét a találati ranglisták top pozícióiba juttassa. Mielőtt ehhez hozzákezdene, hasznos megismerkednie a SEO hagyományos alapjaival és a legfontosabb keresőprogram működésével. Ez a website többek között ehhez nyújt segítséget.

Hogyan működik a Google-kereső?

Az interneten fellelhető, ma már több száz milliárdra rúgó egyedi webhely összes oldalainak a száma billiós, azaz ezer milliárdos nagyságrendű (egy billió = 1 000 000 000 000), ennek bár igen jelentős, mégis csak töredékes részét képes felölelni a Gugli (ez a szám legjobb esetben is csupán százmilliárdos nagyságrendű, azaz, durva becsléssel, a nagy kereső a teljes webnek kb. 10 %-át térképezi fel).

Ám természetesen a százmilliárdos nagyságrend is óriási, józan ésszel alig felérhető, amint azt sem könnyű elképzelni, hogy amikor a keresőmezőbe keresőszót vagy kifejezést begépelve lekérjük a találati listát (SERP), akkor ez az okos program ebből a sok-sok milliárd honlapból sorolja az élre azokat, amelyek (algoritmusa szerint) a legjobb, leghitelesebb információt tartalmazzák.

Jó Guggolánk ezt a műveletet igen bonyolult és folyamatosan fejlesztett algoritmus (program, szoftver, keresőmoror) működtetése révén végzi el. Ez a program saját belső feltételrendszerének a faktorai alapján rangsorolja a honlapokat, a találatok közt az élre helyezve azokat, melyek a komplex feltételrendszerének leginkább megfelelnek.

Ennek a rangsorolásnak a nyomán kerülnek élre az indított keresés szempontjából fontosnak, értékesnek számító tartalmak, miközben azok a weboldalak, melyek az algoritmus szerint kevésbé felelnek meg a begépelt kereső kifejezéseinknek – hátrébb sorolódnak.

A leggyakrabban használt keresőeszköz működését illetően joggal tehetünk fel két fontos kérdést:

 • vajon valóban érti, tudja-e a keresőprogram, mit akarunk, mit keresünk az interneten, mire vagyunk kíváncsiak?
 • vajon valóban meg tudja-e egy oldalról állapítani egy gépi program , hogy annak tartalma megfelel-e a mi általunk keresetteknek?

Nos, az őszinte válasz mindkét kérdésre: bizony NEM – a nagy kereső nem fogja fel a kérdés tartalmát és nem képes emberi módon értelmezni a webtartalmakat.

A Gugli nem gondolkodik, csak ért

 Szemantikus keresés, releváns találat

google kereső optimalizálás

Gondolkodik-e a mesterséges intelligencia?

A maga gépi módján a keresőprogram a mesterséges intelligencia magas fokát mutatja. Ugyanis az “eszét” képező keresőalgoritmus mára annyira előrehaladott fejlesztői stádiumban van, hogy a mesterséges gondolkodás jegyeit mutatja. Keresőkérdéseink alapján általában hajszálpontos következtetéseket von le arra nézvést, minő weboldalakat szükséges számunkra kilistáznia ahhoz: elégedettek legyünk a kínált találatokkal. Ehhez persze nem árt jó kérdéseket feltenni, pontosabban: kérdezés közben valamelyest igazodni érdemes a szoftver gépi – bár nem mechanikus, de mégsem emberi – logikájához, kulcsszavas-címkézős módszeréhez. De ma már nincs baj akkor sem, ha ettől eltérünk.

Ügyetlen kérdésre is pontos válasz

A korábban csak kulcsszavakat értő kedvenc keresőnk ma már

a sután, pontatlanul feltett kérdésekre is releváns tartalmakkal válaszol.

Ám ezt nem gondolkodva teszi, hanem azon a módon, hogy az adatbázisában tárolt kolosszális mennyiségű információhalmazt szemantikusan rendezte, továbbá pedig a gépi tanulás révén minden korábbi keresés tapasztalatát leszűrte, így valóban olybá hat: érti, mi érdekel minket.

A fentebbi második kérdésre ugyancsak azért kell nemmel válaszolnunk, mert keresőnk nem értelmes lény, nem gondolkodik emberi módon, és egy-egy oldal tartalmát nem tudja verbálisan felfogni. De! De, mint említettem, hallatlanul nagy adatbázissal rendelkezik, amely nem csupán külön információkat tartalmaz, hanem ezek igen aprólékosan felépített fogalmi rendszerben helyezkednek el. A keresőgép képes hatalmas mennyiségű összehasonlítást igen rövid idő alatt elvégezni, és az egyezések és különbözőségek óriási számának az alapján képes a saját viszonyrendszerén belül megítélni: valami tartalmilag megfelel-e az általunk begépelt keresőkifejezések fogalmi körének – avagy sem.

A szemantikus kereső kulcsszavaink fogalmi hálójával halássza ki az adekvát tartalmat.

Több infó erről: A szemantikus keresés mibenléte

Tegyünk fel két újabb kérdést:

 1. Hogy egy internetes keresés indításakor végül mi kerül a találati rangsorok élmezőnyébe és mi sorolódik alulra vagy hátrább – az vajon kizárólag “ostoba” robotok programozásától, működésük belső logikájától, keresési preferenciáik jellegétől függ-e?
 2. S ha igen, akkor vajon mindebből az következik-e, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva a Minden Kereséseken Uralkodó Nagyúr kénye-kedvének (pontosabban javarészt titkos algoritmusának)?

A válaszunk ezúttal: 1: IGEN, 2: NEM.

Mert az ugyan kétségtelenül igaz, hogy a garázsban fogant Nagy Kereső fejlett algoritmusa ebben a tekintet „mindenható”, mégsem vagyunk tehetetlenek, vannak a kezünkben bizonyos eszközök és befolyásolási lehetőségek. Hiszen:

Nagyon sokat tehetünk azért, hogy a weboldalunk kedvező pozícióba kerüljön a találati listákon. Lényegében két eszközünk, két cselekvési eljáráscsoportunk van erre:

 • Készítsünk olyan honlapot, amely a lehető legnagyobb mértékben megfelel a keresések szempontjainak, azaz eleget tesz az ismert elvárások közül legalább 25-30-nak.
 • Szerepeltessük úgy a honlapunkat az internetes közegben, építsünk számára olyan webes környezetet, amelynek köszönhetően oldalunk ne csak „feltűnjön”, hanem megkerülhetetlenné váljon és ezzel a rajta lévóő tartalom hangsúlyt, értéket, mi több: elsőséget nyerjen a többi weboldal között.

Ám vajon mindezt mi módon lehet elérni? Lényegében épp ezzel foglalkozik a

Google keresőoptimalizálás

honlap seo - kereső optimalizálás

A Google szemantikus kereső

A kifejezés egy sokrétű, összetett tevékenységet nevez néven, amelyet nehéz teljes komplexitásában megragadni. A lényeg azonban talán összefoglalható ennyiben:

A Google keresőoptimalizálás az internetes honlapokra irányuló speciális offline és online tevékenységek összessége. Ezt a célt szolgálja: az optimalizáció alá vont tartalmi egységek előre megadott keresőkérdések vonatkozásában a találati lista minél előnyösebb helyére sorolódjanak.

A találati listák ilyetén befolyásolása egyáltalán nem jelenti az algoritmus kijátszását, ellenkezőleg: a cél a mind pontosabb megfelelés, a kereső botok „kedvében való járás”. Azaz: a jelenleg érvényes elvárások közepette eredményes Google keresőoptimalizálást végezni annyi, mint olyan honlapot előállítani és olyan módon bemutatni az interneten, hogy az adott szájt üzemeltetője szempontjából lényegesnek ítélt kulcskifejezésekkel indított keresések során a lehető legjobb organikus találati pozícióba kerüljön és tartósan ott is maradjon.

Honlapoptimalizálás és linképítés

Mint azt fentebb már bevezetőmben is említettem, minden Google-szempontú weboptimalizálás két eltérő, de azonos fontosságú munkafázisból áll, amelyeket szokás on-site és off-site munkának is nevezni, mivel az egyik befelé irányuló, míg a másik terjeszkedő jelleget mutat. Teendők:

 1. először is: a honlapnak az alkalmassá tétele arra, a legfontosabb keresőalgoritmus a kiválasztott kulcsszóra nézve a listák élére sorolhatónak találja (szűkebb értelemben véve ez jelenti a honlap optimalizálás)
 2. másodjára az adott weboldal számára olyan internetes támogatás nyújtása külső forrásokra (más honlapokra) támaszkodva, amely révén a céloldal fokozatosan egyre előbbre jut a szoftver által felállított találati ranglistán a kiválasztott kulcskifejezések relációjában (ez a munka lényegében hivatkozási hálózat létrehozását és egybehangolt működtetését jelenti; röviden: ez a linképítés)

Ha mindkét optimalizációs munkát megfelelően elvégeztük, a támogatott weboldal nagy valószínűséggel igen sokat javíthat korábbi pozícióin (lásd: találatoptimalizálás). Így tehát a kreatív Google keresőoptimalizálás egyszerre veszi célba az adott weblapot (megmunkálás) és az internetes környezetet (kialakítás), azaz teljesen indokolt az a nézet, amely a honlapoptimalizálást és a linkprofil építést egyaránt a keresőoptimalizáló technikák körébe vonja és egyformán nélkülözhetetlennek tartja a találati pozíciók és ezzel a látogatottság-növekedés szempontjából.

De mitől organikus a weblap optimalizálás?

Nos, az általam kidolgozott metódus (amellett, hogy a SEÓm szementikus, diszperzív és kreatív) két igen lényeges további nóvumot tartalmaz.

 1. Azokra a weboldalakra, amelyekről hivatkozom az optimalizálandó céloldalra, előzőleg rálényegítem a céloldal tartalmi jellegzetességeit. (Ez kényes művelet, leírását nem adom meg: legfőbb szakmai titkaim közé tartozik.)
 2. A munka során a honlaptartalom optimalizálását és link building menetét  egymást kölcsönösen feltételező két műveletnek tekintem: a tartalmat már a leendő linkek ismeretében optimalizálom, a linkeket pedig a honlaptartalom lényegi jegyeit ismerve helyezem kontextusba.

Ezen a réven a webegységek szoros és bonyolult összefüggésbe kerülnek egymással, szerves egységet alkotnak, miközben kapcsolati hálójuk egyrészt fizikai jellegű (hiperhivatkozások) másrészt jelentés szerinti. Minél jobban fedi egymást a két hálózat mintázata, annál organikusabb a rendszer egésze.

A SEO-szakértő elérhetősége

Ha javítani szeretné weboldala Google-helyezését – cél az első oldal -, akkor keresse a honlapoptimalizálás és linképítés új, kreatív módszerének a kidolgozóját és sikeres alkalmazóját: > Üzenjen vagy >Írjon!<< Honlapok elemzése, releváns tartalom kialakítása, a tartalom keresőbaráttá tétele; szakszerű linképítés 1-4 kulcsszóval és 3-8 hónapos futamidővel. Tanácsadás, elemzés, optimalizációs megbízás vállalása (nem olcsón!).

keresőoptimalizálás - google-seo

Weboptimalizálás Google-kereséshez

weboldal optimalizálás, helyezés javító tevékenység, szemantikus web, organikus találatok, keresőeszköz optimalizálás, honlap-seo

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.